Eidskog Naturbarnehage

Nettverk for natur,- og gårdsbarnehager

Vår barnehage er som navnet tilsier en naturbarnehage.
Ila de siste to årene har i alt 113 barnehager og avdelinger med friluftsprofil og 20 gårdsbarnehager blitt borte,
iflg statistikk fra Udir.
For å dele kunnskap og erfaringer er vi med i ett nettverk for natur,- og gårdsbarnehager som forkortes NNG.
Hvert år samles medlemsbarnehagene til konferanse og besøk ute i barnehagene.

I juni var samlingen i Ålesund og vi hadde forelesninger fra Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo,
Rune Storli snakket om balansen mellom risikofylt lek og å unngå skader, Fiskesprell spredde sjømatglede og
Andrea fra Norges Sopp,- og nyttevekstforbund snakket om spiselige vekster i fjæra og grøfta.
Besøk i to barnehager og en tur til Atlanterhavsparken ble det også tid til. Vi er stolte og takknemlige for å være en del av nettverket!

Skroll til toppen