Eidskog Naturbarnehage

EIDSKOG

Naturbarnehage

En barnehage med Montessorritilnærming

Vår visjon er:

«sammen om en trygg, utviklende og morsom barndom».

Velkommen til

vår barnehage

Omsorg

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelpen og støtten de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.

Danning

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til grunnlaget for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse. Barnehagen skal bidra til at barna forstår verdier og normer. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

Lek

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barns egen kultur. Leken skal være arena for barnas utvikling og læring, og sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal gi rom for ulike typer lek, ute og inne. Barnehagen skal bidra til at barn kan oppleve glede, spenning og engasjement gjennom lek.

Læring

I barnehagen skal barna oppleve et miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

Litt om

om oss

Vi er en liten, intim privat barnehage, organisert som ett samvirkeforetak, som ligger idyllisk til på vakre Vestmarka i Eidskog kommune. Personalet består av 3 damer og 2 menn. Alle har pedagogisk utdanning og mange års erfaring i jobb med barn og unge.

 

Vi har god boltreplass i lokalene vi leier av Eidskog Montessoriskole. Vi har sjøer, tjern og skogen like ved og elva Buåa renner forbi uteområdet vårt. Vi har egen kjøkkenhage, stort lekeområde, hønsehus med hønsegård til våre søte dverg kochin høns. Vi ruger frem egne kyllinger som barna blir engasjerte fra første stund, og følger opp med å fôre og kose med dyrene.

 

I nærområdet har vi flere gapahuker vi benytter oss av i tillegg til en egen camp med lavvo og naturlekeplass for de yngste barna.

Dette er vår

hverdag

Aktuelt

fra oss

Midtsommer og sommerfest

Les mer ..

Nettverk for natur,- og gårdsbarnehager

Les mer ..

Camp Ekorn

Les mer ..

Tur til Aurnesnabben

En solskinnsdag i mai var vi på utflukt til Aurnesnabben ved Helgesjøen.

Les mer ..

Skroll til toppen